Träningstider

Höstterminen börjar  2019 börjar vecka 34.
Våra träningspass är på Fyrishov i Uppsala i stora bassängen.

Måndag
12,30-13,30
Djupvattenträning med AiChi  OBS Begränsat antal
Måndag
13,30-14,00
AiChii varmbassäng
Måndag
18,30-19,15
Djupvatten träning, kondition
Tisdag
9,00-9,45
Djupvatten träning
Tisdag
10,00-10,45
Djupvatten träning
Tisdag
17,30-18,15
Djupvatten träning
Onsdag
10,00-10,45
Djupvatten träning
Onsdag
17,30-18,15
Djupvatten träning
Torsdag
10,00-10,45
Djupvatten träning
Torsdag
17,30-18,15
Djupvatten träning

AiChi  passet på en timme  är uppdelad  på halva tiden djupvattenträning och halva tiden i varmbassäng. OBS! Endast anmälda får delta i passet då antalet platser av utrymmesskäl är begränsat! Var vänlig att respektera detta!

AiChi passet på en halvtimme är endast i varmbassängen.

Login