FaR

Fysisk aktivitet på Recept

Recept på fysisk aktivitet är en del av din behandling och kompletterar eller ersätter vissa  läkemedel. Fysisk aktivitet kan både förebygga och behandla sjukdom. Du får förslag på träning som är lämplig vid just din diagnos, men det är dina intressen och livssituation som styr valet av aktivitet.

Du aktiverar dig på egen hand eller i grupp. Om du ordineras en gruppaktivitet hjälper Friskvårdslotsen till att hitta en aktivitet och grupp som passar.
Den som fått Far har ofta behov av någon form av guidning till lämplig motionsaktivitet, en länk mellan friskvård och sjukvård.

RF-SISU fick i uppdrag att tillhandahålla lotsfunktionen med deras stora kontaktnät.
Uppdraget innebär att det hos RF-SISU finns  anställda hälsopedagoger som hjälper personer som fått FaR att hitta lämplig aktivitet www.rfsisu.se/uppland.

Friskvårdslots  Anna Jansson 018/27 70 02   018/27 70 36
mail friskvardslotsen.uppland@rfsisu.se

För dig med FaR recept; du får 200 kr i rabatt på terminsavgiften!!

Login