Föreningen

Wet-Vest i Uppland är en ideell förening med hemvist i Uppsala och som skall
verka för att medlemmarna erbjuds djupvattenträning med väst eller bälte.

Träningen skall vara
–till för alla
–av god kvalitet
–till ett rimligt pris
–ge utrymme för att ha roligt

Ledare skall
–ha god utbildning på djupvattenträning
–vara av tillräckligt antal för god kontinuitet och säker verksamhet.

Utrustning, d.v.s. västar och bälten skall
–finnas i föreningens ägo i det antal som krävs för verksamheten
–kunna köpas av kontaktad väst eller bältes leverantör
–kunna hyras i samband med träning

Wet-Vest Uppland
Org. nr. 802413-5777

Login