Vi i styrelsen har beslutat att på grund av pandemin pausar vi nu all verksamhet resten av terminen. Vi återkommer hur det kan blir i vår.


Wet-vest pass på Fyrishov. Ledar ledd djupvatten träning i grupp med väst eller bälte. Mer information under de olika menyerna här på hemsidan.