Vi i styrelsen önskar alla en fin sommar!! Höstterminen startar vecka 34.
Anmälan till wetvest finns under rubriken anmälan


Wet-vest pass på Fyrishov. Ledar ledd djupvatten träning i grupp med väst eller bälte. Mer information under de olika menyerna här på hemsidan.

Login