Wet-vest pass på Fyrishov. Ledar ledd djupvatten träning i grupp med väst eller bälte. Mer information under de olika menyerna här på hemsidan.

Login