Priser


Priset är en bra kondition
AiChi pass kostar 1300kr per termin en gång i veckan

Wet-Vest pass kostar 1100kr per termin en gång i veckanGår du två eller flera pass per vecka får du 400kr i rabatt,
t.ex 1100+700=1800kr för två pass.

Ungdomskort 500kr

Prova på pass inställda tillsvidare
50kr

Medlemsavgift/år inklusive olycksfallsförsäkring.
200kr

Hyra väst/bälte per termin.
350kr  

Du som har FaR recept får avdrag med 200 kr på terminsavgiften.               


Om ni slutar på Wet-Vest ska terminskortet återlämnas.


Är du intresserad av att delta? Anmälan hittar du under fliken "anmälan"

Login