FaR

Fysisk aktivitet på Recept

Recept på fysisk aktivitet är en del av din behandling och kompletterar eller ersätter vissa  läkemedel. Fysisk aktivitet kan både förebygga och behandla sjukdom. Du får förslag på träning som är lämplig vid just din diagnos, men det är dina intressen och livssituation som styr valet av aktivitet.

Du aktiverar dig på egen hand eller i grupp. Om du ordineras en gruppaktivitet hjälper Friskvårdslotsen till att hitta en aktivitet och grupp som passar.
Den som fått Far har ofta behov av någon form av guidning till lämplig motionsaktivitet, en länk mellan friskvård och sjukvård.

Upplands Idrottsförbund fick i uppdrag att tillhandahålla lotsfunktionen med deras stora kontaktnät.
Uppdraget innebär att det hos Upplands Idrottsförbund finns tre anställda hälsopedagoger som hjälper personer som fått FaR att hitta lämplig aktivitet www.rf.se/uppland.

Friskvårdslotsar /hälsopedagoger
Friskvårdslots Helena Vallin Eriksson, 018 -27 70 42,  
Friskvårdslots Annica Hillbom, 018- 27 70 22,
Friskvårdslots Per Bodenhem, 018-27 70 41,
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86ZnJpc2t2YXJkc2xvdHNlbkB1cHBsYW5kLnJmLnNlP3N1YmplY3Q9RnlzaXNrIGFrdGl2aXRldCBww6UgcmVjZXB0Ij5mcmlza3ZhcmRzbG90c2VuQHVwcGxhbmQucmYuc2U8L2E+
Upplands Idrottsförbund

Hyra av väst 350kr/termin är kostnads fri för dig med FaR recept

Login